שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
אמנה בינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות
אמנות וחקיקה | 16.12.1966
האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות, שגם ישראל חתומה עליה. בין השאר קובעת האמנה כי "לא יועמד אדם בפני עינויים, או בפני יחס או עונש אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים"; כי "לכל אדם שמורה הזכות לחירות אישית ולביטחון אישי"; כי "לא יהא אדם נתון במעצר או במאסר שרירותיים"; כי עבריינים צעירים יובדלו ממבוגרים ויוענק להם טיפול המתאים לגילם ולמעמדם המשפטי; וכי "כל בני אנוש שווים בפני החוק וזכאים, בלא כל הפליה, להגנה שווה מטעם החוק [...] במיוחד בשל טעמי גזע, צבע, מין, לשון, דת, דעה מדינית או דעה אחרת, מוצא לאומי או חברתי, רכוש, ייחוס או מעמד אחר".
עדכונים
24.5.2007
המוקד להגנת הפרט עותר לבג"ץ בשמו של שופט בבית הדין השרעי לערעורים, לאפשר לו לעבור לצורך עבודתו מרצועת עזה לגדה המערבית וחזרה: סירוב המשיב להעניק לו היתר לצורך המעבר בין שני חלקי השטחים, פוגע פגיעה קשה ביכולתו לפקח על מערכת קופת המזונות, לתאם בין הלכות בית הדין השרעיים השונים ולהדריך את העובדים במערכת המזונות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב