שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 8099/03 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי ובקשות לצו ביניים ולדיון דחוף
כתבי בי דין | 8099/03 | 8.9.2003
עתירה לביטול חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג-2003, הקובע כי נוהל ההתאזרחות הנוהג ("הנוהל המדורג"), החל על בני זוג של אזרחים ישראלים, לא יחול על בני זוג פלסטינים לטענת העותרים, החוק מתעלם מזכותו של הפרט לחיי משפחה, כובל את שיקול דעתו של שר הפנים באופן בלתי סביר, ופוגע רטרואקטיבית באלפי משפחות שבקשותיהן לאיחוד משפחות הוגשו כדין. העותרים טוענים, בין השאר לאור הדיונים בכנסת לקראת קבלת החוק, כי החוק נובע משיקולים דמוגראפיים ולא משיקולי ביטחון; וכי הוא התקבל ללא הליך הוגן – פגם היורד לשורשו של ההליך החקיקתי.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב