שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' כתב תשובה מטעם פרקליטות המדינה
כתבי בי דין | 9733/03 | 19.5.2004
המדינה שבה וטוענת כי שמירת מיקומו של מתקן 1391 בסוד היא מוצדקת וחוקית, אינה פוגעת בזכויותיהם של העצורים ואינה מהווה עילה להורות על סגירתו. לטענתה, הנימוקים לסודיות המיקום הם ביטחוניים ולגיטימיים – יש חשש ממשי שחשיפת מיקום המתקן תגרום נזק חמור לביטחון המדינה. כן היא טוענת כי פרשנות תכליתית של הוראות החוק הרלוואנטיות אינה מחייבת אותה לגלות את מיקומו הפיסי של המתקן. כתב התשובה נתמך בתצהירו של אדם המכונה "ג'וני", המתואר לחילופין כ"מפקד המתקן" וכ"אחראי למתקן".
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב