שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הגדר הרעה: הפרת זכויות האדם כתוצאה מהקמת מכשול ההפרדה
דוחות | 31.3.2003
נייר עמדה של 'בצלם' הבוחן את השפעת מכשול ההפרדה על חיי האוכלוסייה הפלסטינית ואת הפרות זכויות האדם והמשפט הבינלאומי הכרוכות בהקמת המכשול. מאתר בצלם.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב