שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
The Legality of House Demolitions Under IHL
מאמרים | 1.5.2004
המאמר סוקר את הפרקטיקה של הריסת בתים על ידי ישראל בשטחים הכבושים, מבחינה היסטורית ומבחינה חוקית לאור המשפט ההומניטרי הבינלאומי, ודן בעמדות הצדדים בעניין. (מתוך הפורטל העוסק בחוק ההומניטרי הבינלאומי בישראל ובשטחים הכבושים באתר:International Humanitarian Law Research Initiative).
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב