שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ע"א 5964/92 - בני עודה ואח' נ' מדינת ישראל פסק דין
פסיקה | 5964/92 | 20.3.2002
בהרכב מורחב של תשעה שופטים קבע בית המשפט העליון כי פעולת מרדף אחר חשודים לשם תפיסתם, בה לא נשקפה סכנה לחיי החיילים, לא באה בגדר "פעולה מלחמתית", הפוטרת את המדינה מאחריות בנזיקין. פסק הדין עוסק בהרחבה במשמעות הסעיף בחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) המעניק למדינה פטור בנזיקין בגין "פעולה מלחמתית", לפני תיקון החוק בשנת 2002. נקבע כי התשובה לשאלה אם פעולה היא "מלחמתית" מותנה בבחינה של כל נסיבות האירוע, כגון מטרת הפעולה, האיום שקדם לה ונצפה ממנה, ומשך האירוע. כן נקבע כי ייתכן שאופיה של פעולה ישתנה במהלכה מ"שיטורי" ל"מלחמתי".
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב