שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ארנה בן-נפתלי וקרן מיכאלי, "פרשת לך לך: בין אדם למקום - בעקבות בג"ץ 7015/02 ע'גורי נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית", המשפט 15, פברואר 2003, עמודים 72-56
מאמרים | 7015/02 | 1.2.2003
סקירת פסק דין עג'ורי וניתוחו: המסגרת הנרטיבית והשאלה המשפטית העולה ממנה; ניתוח משפטי של פסק הדין תוך הדגשת מרכזיותו של הדין הבינלאומי בהכרעה; "תיחום מקום מגורים" מול גירוש; והאם פסק הדין פרץ דרך נורמטיבית חדשה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב