שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), תשי"ב - 1952 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 10.8.2005, כולל תיקון מס' 7]
חקיקה | 10.8.2005
החוק בנוסחו המעודכן, לאחר תיקון מס' 7, אשר עבר בכנסת ביום 27.7.2005. לפרטים על התיקון והשלכותיו, ראו פריטים קשורים. באדיבות "נבו הוצאה לאור". בעקבות פסק הדין בבג"ץ 8276/05, עדאלה נ' שר הביטחון, שניתן ביום 12.12.06, בוטל סעיף 5ג' לחוק הנזיקים האזרחיים התשי"ב-1952. אשר על כן, כל הכרזות שר הביטחון על אזורי עימות בטלות ולכל טיעון שנטען בעניין זה ע"י המדינה אין תוקף.
עדכונים
27.7.2005
התיקון החדש לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) חוסם כמעט לחלוטין הגשת תביעות נזיקין של פלסטינים תושבי השטחים הכבושים שנפגעו כתוצאה מפעולות ישראל: הצעת החוק שהתקבלה בכנסת אינה חוקתית, סותרת את המשפט הבינלאומי ומפקיעה את זכותם לפיצויים של מי שנפגעו ממעשי כוחות הביטחון, גם שלא במהלך פעילות לחימה, ואפילו כתוצאה ממעשי אלימות, התעללות וביזה
1.9.2005
עתירה לביטול חקיקה אשר מונעת מפלסטינים לתבוע פיצויים מהמדינה: המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים, עותרים לבג"ץ בדרישה לבטל את תיקון 7 לחוק הנזיקים האזרחיים, אשר מונע מפלסטינים לתבוע פיצויים ממדינת ישראל בגין נזקים, שגרמו להם כוחות הביטחון (אחריות המדינה), גם כאשר אלה נגרמו שלא במסגרת פעילות לחימה
12.12.2006
התקבלה עתירת המוקד להגנת הפרט ושמונה ארגוני זכויות אדם נוספים לביטולו של תיקון מספר 7 לחוק הנזיקים האזרחיים: בג"ץ ביטל את סעיף 5ג לתיקון, המונע מפלסטינים, באופן גורף, לתבוע פיצויים ממדינת ישראל בגין נזקים שגרמו להם כוחות הביטחון, גם שלא במסגרת פעילות מלחמתית
22.5.2008
המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ בעניין העיכובים הבלתי סבירים בהעברת ממצאי חקירות מצ"ח לפלסטינים שנפגעו ע"י כוחות הביטחון: המוקד מדגיש כי העברת ממצאי החקירה לקורבנות ומשפחותיהם, בתוך פרק זמן סביר, היא חלק בלתי נפרד מזכותם הבסיסית של המתלוננים להליך שיפוטי הוגן ואינו תלוי באם יש כוונה להגיש תביעה אזרחית או אם הוגשה כבר תביעה בעניין
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב