שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מספר 4 - תביעות בשל פעולות כוחות הבטחון ביהודה והשומרון וחבל עזה), התשס"א-2001
חקיקה | 26.6.2002
תיקון חוק הנזיקים האזרחיים, שמטרתו להסדיר את הטיפול בתביעות נגד המדינה בגין פעילותם של כוחות הביטחון בשטחים הכבושים. התיקון מגדיר "פעולה מלחמתית" כ"כל פעולה של לחימה בטרור, במעשי איבה או בהתקוממות, וכן פעולה כאמור לשם מניעתם של טרור ומעשי איבה או התקוממות שנעשתה בנסיבות של סיכון לחיים או לגוף". עוד קובע התיקון כי בית המשפט לא ידון בתביעה אלא אם כן הנפגע או אפוטרופסו נתן הודעה בכתב תוך 60 ימים מיום המעשה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב