שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
תקנות הכניסה לישראל, תשל"ד - 1974 [מעודכן נכון ליום 24.12.2009]
חקיקה | 18.7.1974
נוסחן המלא של תקנות הכניסה לישראל המגדירות סוגי אשרות והוראות מיוחדות בעניין הכניסה לישראל. בין השאר מפרט המסמך באילו תנאים יפקע תוקפה של אשרת כניסה לישראל. באדיבות "נבו הוצאה לאור".
עדכונים
5.3.2014
ועדת ההשגה לזרים קבעה לראשונה: על משרד הפנים מוטלת החובה לכבד את החלטתו של בית הדין השרעי, להכיר בסבתו של ילד מירושלים כאפוטרופסית שלו – למרות שאימו חיה בגדה – ולהתיר את שהייתו בישראל
2.11.2015
בתום שנות מאבק מול משרד הפנים: לראשונה עלה בידי המוקד להביא למתן מעמד של קבע בישראל לילד ירושלמי שסבתו מוּנתה כאפוטרופסית עליו למרות שאמו בחיים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב