שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 979/99 - קרלו ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסיקה | 979/99 | 23.11.1999
פסק הדין קבע כי התכלית העומדת בבסיס תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל היא מניעת פער בין מעמדו של הורה היושב בישראל מכוח חוק הכניסה לישראל ובין מעמדו של ילד שנולד בישראל אך לא זכה בשל כך למעמד חוקי בה. התקנה מיועדת להבטיח את שלמות התא המשפחתי ואת אינטרס השמירה על שלום הילד.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב