שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 202/81 - טביב ואח' נ' שר הביטחון ואח', פ"ד לו(2), 622
פסיקה | 202/81 | 3.12.1981
פסק דין בעתירת בעלי קרקעות פלסטינים להורות למשרד הביטחון לבטל הפקעת קרקעות שבבעלותם לשם סלילת כביש. העתירה נדחתה. בית המשפט קובע כי מכוח אמנת האג חובה על השלטון לכבד את החוקים שהיו בתוקף בעת כיבוש שטחים שנכבשו, אלא אם כן קיימת "מניעה מוחלטת". בנסיבות עתירה זו, קובעים השופטים, "שיקולים צבאיים וביטחוניים היו השיקולים הדומינאנטיים בהחלטה בדבר בחירת התוואי לכביש הנדון, ולפיכך אין בה פסול מטעמים של המשפט הבינלאומי". הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב