שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 302/72 - אבו חילו ואח' נ' ממשלת ישראל ואח', פ"ד כז(2), 169
פסיקה | 302/72 | 23.5.1973
פסק דין בעתירת ראשי שבטים בדואים מפתחת רפיח שהצבא גירש ממקומות מגוריהם. העתירה נדחתה. השופטים קובעים כי לממשל הצבאי הסמכות לבצע פעולות אלו, וכי הן עומדות במבחן המשפט הישראלי והבינלאומי משום שנעשו משיקולים ביטחוניים. עוד נכתב בפסק הדין כי הפקעת שטחי הבדואים למען התיישבות יהודית – עובדה שלא הוכחשה – נחשבת גם היא כפעולה "לשם הבטחת ביטחון השטחים והמדינה".
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב