שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בשג"ץ 5100/94 - הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ואח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח' פסק דין
פסיקה | 5100/94 | 6.7.2009
בג"ץ דחה בקשה שהגישו ארגוני זכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, לפי פקודת ביזיון בית משפט, נגד ראש הממשלה והשב"כ, במסגרת בג"ץ העינויים משנת 1999. בפסק דין קצר מטיל ביהמ"ש ספק בטענות הארגונים בדבר הפרת פסק הדין והמשך השימוש בשיטות חקירה הכוללות עינויים והתעללות בחשודים בטרור, וקובע כי לא סיפקו תשתית מספקת לביסוס טענותיהם. בנוסף מבקר ביהמ"ש את האיומים על המדינה ושלוחיה בעניין העבירות המיוחסות להם והפנייה לערכאות בחו"ל.
עדכונים
9.7.2009
בית המשפט דחה את הבקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט בעתירה נגד השימוש שעושה השב"כ בעינויים במהלך חקירות: את הבקשה הגישו המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח והוועד נגד עינויים בישראל
20.10.2004
עינויים: בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט, בצלם, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ורופאים לזכויות אדם נגד הפעלת עינויים כלפי עצור פלסטיני במהלך חקירתו על ידי השב"כ, הודיע השב"כ כי אין כוונה להפעיל כוח פיזי בהמשך החקירה. לאור ההודעה, הוגשה בקשה מוסכמת למחיקת העתירה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב