שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בשג"ץ 5100/94 - הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ואח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח' בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט
כתבי בי דין | 2.11.2008
בקשה, לפי פקודת ביזיון ביהמ"ש, של ארגוני זכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, בשל הפרת הצו המוחלט שניתן בעתירתם מ-1994, שקבע כי אין לשב"כ סמכות חוקית להשתמש בעינויים ובהתעללות במהלך חקירה. בשעתו קבע בג"ץ כי "סייג הצורך" הקבוע בחוק העונשין אינו מהווה מקור סמכות כללית הפוטרת את החוקרים מאחריות פלילית, אלא יכול רק, בהתאם לנסיבות המקרה, לעמוד להם בדיעבד. למרות קביעה זו הונהג בשב"כ נוהל "חקירות צורך" המהווה גושפנקה כללית ומכשיר עינויים והתעללות בחקירות. לעתירה ולפסק הדין ראו פריטים קשורים.
עדכונים
3.11.2008
ארגוני זכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, הגישו בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט, בשל הפרת הצו המוחלט שניתן בעתירתם משנת 1994, לאסור על השימוש בעינויים והתעללות במהלך חקירות שב"כ: מאז מתן פסק הדין הצטברו עדויות המצביעות כי נוהג השימוש באלימות פיזית במהלך חקירה מעולם לא פסק וחוקרי השב"כ ממשיכים בהפעלת שיטות חקירה בלתי חוקיות בחסות "הגנת הצורך"
5.7.2009
מחר (6.7.09) בשעה 9:00 ידון בג"ץ, בהרכב בראשות הנשיאה ביניש, בבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט בעתירה נגד השימוש שעושה השב"כ בעינויים במהלך חקירות: את הבקשה הגישו האגודה לזכויות האזרח, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל והמוקד להגנת הפרט, באמצעות עו"ד אביגדור פלדמן
9.7.2009
בית המשפט דחה את הבקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט בעתירה נגד השימוש שעושה השב"כ בעינויים במהלך חקירות: את הבקשה הגישו המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח והוועד נגד עינויים בישראל
20.10.2004
עינויים: בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט, בצלם, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ורופאים לזכויות אדם נגד הפעלת עינויים כלפי עצור פלסטיני במהלך חקירתו על ידי השב"כ, הודיע השב"כ כי אין כוונה להפעיל כוח פיזי בהמשך החקירה. לאור ההודעה, הוגשה בקשה מוסכמת למחיקת העתירה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב