שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 5188/96 - אלכעכה ואח' נ' שירות הבטחון הכללי ואח' עתירה למתן צו ביניים וצו על תנאי
כתבי בי דין | 5188/96 | 19.7.1996
עתירת המוקד להגנת הפרט בשם שני עצורים להורות לשב"כ לחדול משימוש בעינויים בעת חקירתם. העותרים נחקרים תוך שימוש בתנוחות מכאיבות, חיזוק יתר של אזיקים, כיסוי הראש בשק, מניעת שינה רצופה וטכניקות עינוי נוספות. המוקד טוען כי על פי חוק העונשין חל איסור מוחלט על שימוש בכוח או באלימות נגד אדם הנמצא במצב של חקירה; גם סעיף "הגנת הצורך" אינו עומד במבחן מקרים אלה. המוקד מבקש מבית המשפט לקבוע כי הפעלת כוח ואלימות במהלך חקירה הנה פסולה ומנוגדת לערכיה של המדינה, גם אם היא מופעלת באופן שיטתי נגד הנחשדים כמבקשים את נפשה.
עדכונים
9.7.2009
בית המשפט דחה את הבקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט בעתירה נגד השימוש שעושה השב"כ בעינויים במהלך חקירות: את הבקשה הגישו המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח והוועד נגד עינויים בישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב