שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 5100/94 - הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ' ממשלת ישראל ואח' פסק דין
פסיקה | 5100/94 | 6.9.1999
בג"ץ קבע כי במהלך חקירה של חשוד בפעילות אלימה נגד המדינה השב"כ אינו מוסמך לנקוט אמצעי לחץ פיסיים. בג"ץ פסל את השימוש בשיטות עינויים שונות כגון "טלטול", החזקה בתנוחת "שאבח" ו"כריעת צפרדע". כן נקבע כי סייג "הצורך" שבחוק העונשין אינו מהווה מקור סמכות לשימוש בשיטות חקירה אלה, אף כי אם יוחלט להעמיד לדין חוקר בשל שימוש בהן, סייג זה עשוי לעמוד לו אם נסיבות המקרה יקיימו את דרישות הסייג. נקבע כי חקירה סבירה היא חקירה ללא עינויים, ללא יחס אכזרי או בלתי אנושי כלפי הנחקר, וללא יחס משפיל כלפיו.
עדכונים
9.7.2009
בית המשפט דחה את הבקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט בעתירה נגד השימוש שעושה השב"כ בעינויים במהלך חקירות: את הבקשה הגישו המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח והוועד נגד עינויים בישראל
20.10.2004
עינויים: בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט, בצלם, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ורופאים לזכויות אדם נגד הפעלת עינויים כלפי עצור פלסטיני במהלך חקירתו על ידי השב"כ, הודיע השב"כ כי אין כוונה להפעיל כוח פיזי בהמשך החקירה. לאור ההודעה, הוגשה בקשה מוסכמת למחיקת העתירה
16.9.2014
המוקד להגנת הפרט למשנה לפרקליט המדינה: יש לבדוק את התלונות החוזרות ונשנות על הפעלת אמצעים פסולים בחקירות שב"כ
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב