שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 448/85 - דאהר ואח' נ' שר הפנים, פ"ד מ(2), 701
פסיקה | 448/85 | 28.5.1986
פסק דין בעתירה שעניינה מניעת יציאתו לחו"ל של אזרח ישראלי מסיבות בטחוניות, מתוקף תקנות שעת חירום. בית המשפט דן באיזון שבין חופש התנועה של הפרט מול הצורך לשמור על בטחון המדינה. בית המשפט מכיר בזכות לחופש תנועה כזכות יסוד, אך קובע כי ככל שקיים "חשש כן ורציני" שבמימוש זכות זו יפגע אדם בביטחון המדינה יש להגבילה. העתירה נדחתה לאחר שבית המשפט עיין בחומר חסוי בעניין העותר. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב