שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים התשס"ב-2002 [נוסח מעודכן נכון ליום 7.8.2008, כולל תיקון מס' 1]
חקיקה | 7.8.2008
תיקון הוראת השעה לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים מ- 2002, שמטרתו לאפשר את החזקתם בישראל של כוחות אויב שהשתתפו בפעולות נגדה ואינם נמנים על צבא סדיר. התיקון קובע כי כאשר הממשלה מכריזה על מהלך לחימה רחב היקף אפשר לערוך את השימוע לכלואים על פי חוק זה על ידי כל מי שהוא בדרגת סרן ומעלה. כן מאפשר התיקון למנוע מכלואים כאמור להיפגש עם עו""ד עד 21 יום ממועד מעצרם, במקום 14 יום שנקבעו בחוק במתכונתו הקודמת.
עדכונים
30.6.2008
בית המשפט העליון אישר כי החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים הוא חוקתי, ודחה את הערעורים שהגיש המוקד להגנת הפרט בשמם של שני פלסטינים מרצועת עזה, המוחזקים בבתי כלא בישראל מתוקף החוק: פסק הדין נמנע מלדון במקריהם של המערערים ומתעלם מהעובדה שהם נעצרו לפני 5 ו-6 שנים ברצועת עזה מתוקף חוק המעצרים המינהליים
8.4.2009
נדחה ערעור של המוקד להגנת הפרט על החלטת ביהמ"ש המחוזי בבאר שבע, לאשר צו כליאה לפי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, שהוצא כנגד פלסטיני מעזה במהלך המלחמה בעזה: ביהמ"ש העליון קבע, כי למרות שנפלו פגמים בהליך הכליאה, החומר החסוי שהציגה המדינה מצדיק את הצו
14.10.2009
ללא משפט - מעצר מנהלי של פלסטינים על-ידי ישראל וחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים: ד"וח חדש שמפרסמים המוקד להגנת הפרט וארגון בצלם מותח ביקורת נוקבת על החזקתם של מאות פלסטינים במעצר ללא משפט וקובע כי השימוש הגורף שעושה ישראל באמצעי זה הוא בלתי חוקי
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב