שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 358/88 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' אלוף פיקוד המרכז ואח', פ"ד מג(2), 529
פסיקה | 358/88 | 30.7.1989
בג"ץ מורה כי, פרט למקרים של צורך צבאי-מבצעי המונע זאת, יש לכלול בצו, המוצא לפי תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), הודעה על האפשרות להשיג עליו בטרם יופעל – תחילה לפני מפקד האזור, ואחר כך גם לפני בג"ץ. במקרים דחופים מותר לאטום את הבית לאלתר, כיוון שאטימה, להבדיל מהריסה, הפיכה. גם במקרה זה תימסר למקבל הצו הודעה על זכותו להשיג כאמור. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב