שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ע"פ 3660/03 - עבייד ואח' נ' מדינת ישראל פסק דין
פסיקה | 8.9.2005
בית המשפט מחק ערעורים בעניין חוקתיותו של חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, שהגישו אזרחים זרים שהוחזקו במעצר בישראל מכוח חוק זה. המערערים שוחררו זה מכבר, במסגרת עסקת החלפת שבויים וחטופים עם חיזבאללה. בית המשפט קיבל את עמדת המדינה כי בשל כך, ובשל העובדה שאף אדם אחר אינו כלוא - נכון ליום פסק הדין - על פי חוק זה, השאלות העולות מהערעורים הנן אקדמיות גרידא ואין להיזקק להן. בכך התחמק בית המשפט מדיון בשאלות העקרוניות הקשות הקשורות לחוק, ומהכרעה שהייתה עשויה להשפיע ישירות על סיכויי המערערים לזכות בפיצויים מן המדינה במקרה שהחוק יבוטל.
עדכונים
9.8.2005
בעקבות סיום הממשל הצבאי ברצועה שיחררה המדינה שלושה עצורים מינהליים תושבי הרצועה אך הוציאה נגד שניים אחרים צו כליאה על פי "חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים": זאת, ימים ספורים לאחר שבית המשפט העליון נמנע מלדון בשאלות הקשות שמעלה החוק לאחר שקבע - על בסיס הודעת המדינה - שכיום לא מוחזקים עצורים על פי החוק ולכן העניין "הפך תיאורטי"
26.8.2009
באופן מפתיע, לאחר למעלה מ-6 ו-7 שנים בכלא, שוחררו שני פלסטינים מרצועת עזה, שהוחזקו בישראל מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים: השניים נעצרו בשנים 2002 ו-2003 במעצר מינהלי, ולאחר יישום תכנית ההתנתקות, הוציא הרמטכ"ל צו כליאה נגדם מתוקף החוק
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב