שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996 סעיף 33
חקיקה | 1.5.1996
הסעיף קובע כי לאחר מעצרו של אדם יש להודיע ללא דיחוי לאדם קרוב לו שהוא נקב בשמו על מעצרו ועל מקום הימצאו, ואחר כך גם על כל שינוי במקום הימצאו. על פי בקשת העצור, יש למסור את ההודעה גם לעורך דינו.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב