שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
דנ"פ 7048/97 - פלונים נ' שר הבטחון פסק דין
פסיקה | 7048/97 | 12.4.2000
פסק דין בעתירת אזרחים לבנונים שריצו במלואן תקופות שונות של מאסר בישראל אולם לא שוחררו מכלאם והוחזקו כ"קלף מיקוח" במו"מ לשחרור שבויים או נעדרים. העתירה התקבלה. ביהמ"ש קובע ברוב קולות כי כיוון שהדרך החוקית היחידה להחזיק בעותרים היא מעצר מינהלי לפי חוק המעצרים, וכיוון שלפי חוק המעצרים אין סמכות לעצור אדם שלא נשקפת ממנו סכנה לביטחון המדינה - יש לשחרר את העותרים.
עדכונים
9.8.2005
בעקבות סיום הממשל הצבאי ברצועה שיחררה המדינה שלושה עצורים מינהליים תושבי הרצועה אך הוציאה נגד שניים אחרים צו כליאה על פי "חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים": זאת, ימים ספורים לאחר שבית המשפט העליון נמנע מלדון בשאלות הקשות שמעלה החוק לאחר שקבע - על בסיס הודעת המדינה - שכיום לא מוחזקים עצורים על פי החוק ולכן העניין "הפך תיאורטי"
30.6.2008
בית המשפט העליון אישר כי החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים הוא חוקתי, ודחה את הערעורים שהגיש המוקד להגנת הפרט בשמם של שני פלסטינים מרצועת עזה, המוחזקים בבתי כלא בישראל מתוקף החוק: פסק הדין נמנע מלדון במקריהם של המערערים ומתעלם מהעובדה שהם נעצרו לפני 5 ו-6 שנים ברצועת עזה מתוקף חוק המעצרים המינהליים
26.8.2009
באופן מפתיע, לאחר למעלה מ-6 ו-7 שנים בכלא, שוחררו שני פלסטינים מרצועת עזה, שהוחזקו בישראל מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים: השניים נעצרו בשנים 2002 ו-2003 במעצר מינהלי, ולאחר יישום תכנית ההתנתקות, הוציא הרמטכ"ל צו כליאה נגדם מתוקף החוק
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב