שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חוק הכניסה לישראל, תשי"ב - 1952 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 29.5.2014]
חקיקה | 5.9.1952
המסמך באדיבות 'נבו'
עדכונים
25.5.2016
המוקד למדינה: העומס על בית הדין לעררים פוגע בזכויות הפונים אליו ויש לשקול מחדש את אופן המשך תפקודו
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב