שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 תקנה 119
חקיקה | 1.1.1947
התקנה עוסקת בהריסה או אטימה עונשיות של מבנה או חלק ממנו בשטח מדינת ישראל ובשטחים הכבושים על ידיה.
עדכונים
25.6.2014
המוקד להגנת הפרט בהשגה כנגד הכוונה להרוס את ביתו של חשוד בביצוע פיגוע: אל לישראל לחזור ולפעול על פי מדיניות לא חוקית, שאף הצבא הכיר בכך שאינה יעילה
27.11.2014
המוקד להגנת הפרט בראש קבוצת ארגוני זכויות אדם לבג"ץ: להורות למדינה לחדול מן הפרקטיקה הלא-חוקית של הריסת בתים עונשית בשטחים הכבושים, לרבות בירושלים המזרחית
1.1.2015
בית המשפט דחה את העתירה העקרונית שהגיש המוקד – עם ארגוני זכויות אדם נוספים – כנגד המדיניות של הריסת בתים עונשית: נקבע כי למדינה סמכות להרוס בתים, אך עליה להשתמש בה באופן מידתי
27.8.2015
בתשובה להשגות המוקד כנגד הכוונה להרוס בהריסה עונשית דירת מגורים בבניין משותף בחברון: הצבא מודיע כי ההריסה תתבצע ב"אופן ידני" ו"באמצעים מכאניים" לשם מניעת נזקים ליתר חלקי המבנה
30.11.2017
המוקד לבג"ץ: יש לקיים דיון נוסף, בהרכב מורחב, בשאלת חוקיוּת הריסה עונשית של בתים, אשר לא נבחנה כהלכה מעולם
1.3.2018
בג"ץ אישר אטימה עונשית של חדר בבית משפחה בגדה המערבית: היקף צו ההריסה צומצם בעקבות חוות דעת הנדסית שהגיש המוקד במסגרת העתירה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב