שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
צו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), התש"ל-1970
חקיקה | 1.5.1970
צו צבאי שהוציא מפקד הצבא בשטחים הכבושים ובו הוראות ביטחון. בין השאר קובע הצו הגדרות והוראות בעניין בית משפט ושיפוט; עבירות; מעצרים, חיפושים, תפיסות והחרמות; צווי הגבלה וצווי פיקוח; ומעצרים מינהליים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב