שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
6.6.2006

המוקד להגנת הפרט עותר לבג"ץ בגין רצף חמור של מחדלים בכל הקשור לחקירת אירוע בו נורתה למוות פלסטינית תושבת רפיח ונפצעו בן זוגה ושני אחיו: מדובר בעתירה שנייה שמגיש המוקד בגין אירוע זה. רק הגשת העתירה הראשונה הביאה לפתיחה בחקירה, אך בפועל לא עשה הצבא דבר לקידומה

ביום 6.6.2006 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ לאור מחדל חמור ומתמשך בכל הקשור לחקירת אירוע בו נורתה למוות פלסטינית תושבת רפיח ונפצעו בן זוגה ושני אחיו. האשה ובן זוגה נורו על ידי חיילים סמוך לביתם, בשעה שביקשו לנסוע במכוניתם לקבל טיפול רפואי. אחיו של בן הזוג שחשו לעזרתם נורו גם הם.

מדובר בעתירה שנייה שמגיש המוקד בגין אירוע זה. ביום 9.3.2005 עתר המוקד לבג"ץ לאור הימנעות הפרקליט הצבאי הראשי במשך למעלה משנה  מלהורות על חקירת מצ"ח לבדיקת נסיבות האירוע. בעקבות הגשת העתירה הראשונה החליט הפרקליט הצבאי הראשי לדון באירוע, אך קבע שאין מקום לפתוח בחקירה פלילית. על בסיס חומר הבירור שהועבר למוקד, הוגש ערר על החלטה זו. יצוין, כי "חומר הבירור", על בסיסו קבעה הפרקליטות שאין מקום לחקירה פלילית, הוא קטע בן עשר שורות מיומן מבצעים. הא ותו לא.

שלושה חודשים לאחר הגשת הערר, החליטה פרקליטת פיקוד דרום, לאחר בדיקה נוספת, להורות על פתיחת חקירה. עם זאת, מיום ההחלטה חלפו למעלה משמונה חודשים וככל הידוע למוקד לא נערכה ולו פעולת חקירה אפקטיבית אחת. לאור האמור, הוגשה העתירה הנוכחית.

העתירה מונה, אחד לאחד, את מחדלי הפרקליטות הצבאית ומצ"ח בפרשה: העובדה שלא נערכה כל בדיקה או חקירה באופן יזום; ההשתהות הקיצונית בהחלטה האם לפתוח בחקירה; ההסתמכות המוחלטת על חומר בירור חלקי  בהחלטה לסגור את התיק; ההתעלמות מעבירות פליליות לכאורה, ובכלל זה ירי באזרחים שמפנים את קרוביהם הפצועים והגדרת שטחים ברצועה כ"אזורי מוות"; סגירת התיק ללא כל בדיקה מעמיקה; ולבסוף - התנהלות איטית ומבישה לאחר שכבר הוחלט לפתוח בחקירה פלילית.

העתירה קובעת כי התנהגות הרשויות בפרשה זו מהווה הפרה בוטה של החובה לחקור חקירה סבירה לגילוי האמת, ומדגישה כי טיוח, סלחנות וחסינות – הינם מתכון לפגיעה בשלטון החוק.


לצפייה בעתירה


לצפייה בעתירה הקודמת, בתשובת המדינה בה ובערר על החלטת הפרקליטות הצבאית שלא לפתוח בחקירה


לצפייה בתביעה לפיצויים שהוגשה בגין האירוע

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב