שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ר' לפידות, "מקומו של המשפט הבינלאומי הפומבי המשפט הישראלי", משפטים י"ט (1990) 807
מאמרים | 1.1.1990
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב