שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ה' סומר, "ואף על פי כן חול תחול - לתחולתה של אמנת ג'נבה הרביעית בדבר הגנת אזרחים בזמן מלחמה, 1949, בדין הישראלי", עיוני משפט יא (תשמ"ו) 263
מאמרים | 1.1.1981
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב