שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 3114/02 - ח"כ ברכה נ' שר הבטחון ואח' פסק דין
פסיקה | 3114/02 | 14.4.2002
בעקבות עתירות להורות למשיבים שלא לפנות את גופות ההרוגים הפלסטינים שנותרו במחנה הפליטים ג'נין לאחר קרבות מבצע "חומת מגן", ולאפשר לנציגי הצלב האדום לאספן ולבני המשפחות להביאן לקבורה, הסכימו הצדדים שבזיהוי הגופות ישתתפו גם נציגי הצלב האדום, ושהקבורה, סמוך אחר כך, תיעשה על ידי הפלסטינים, בכבוד הראוי ועל פי כללי הדת.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב