שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 2901/02 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו על תנאי ולצו ביניים
כתבי בי דין | 2901/02 | 5.4.2002
עתירת המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים לאפשר מפגש בין עורכי דין לעצורים במחנה עופר. העתירה הוגשה בתקופת מבצע "חומת מגן", שבמהלכו נעצרו תושבים של השטחים במעצרים המוניים והוחזקו במחנה. לעותרים הגיע, בטרם הוגשה העתירה, מידע על עינויים ואלימות כלפי עצורים במחנה, ועל תנאי החזקה קשים. העתירה הוגשה לאחר שבקשת העותרים להפסיק את השימוש באמצעים אלה ולאפשר כניסת נציגים של ארגוני זכויות אדם ועורכי דין למחנה לא נענתה. צו למניעת מפגש עם עורכי דין לא התקבל אצל העותרים, וברור כי איש לא בחן אינדיווידואלית את עניינו של כל עצור ועצור וקבע כי אכן יש למנוע את המפגש עמו, כנדרש על פי דין.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב