שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 554/81 - בראנסה נ' אלוף פיקוד המרכז, פ"ד לו(4), 247
פסיקה | 554/81 | 30.9.1982
פסק דין בעתירה להורות לצבא לבטל את הצו שהוצא על פי תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945, האוסר על פלסטיני מטייבה לשנות את מקום מגוריו ללא הרשאה בכתב מאת מפקד משטרה מחוזי. העתירה נדחתה. השופטים דוחים את טענות העותר כי הוא חייב לצאת את תחום המדינה לקבלת טיפול רפואי, וכן כי אין הצדקה למתן הצו לגופו של עניין. עם זאת קובעים השופטים כי הוצאת הצו נובעת מסמכות מניעתית, היינו פנייה אל העתיד, ואין להשתמש בה אלא כדי למנוע סכנה צפויה.
[הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין]
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב