שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
16.11.2005

עתירה בשל הימנעות שרות בתי הסוהר מלהעניק לאסיר טיפול פסיכיאטרי: המוקד להגנת הפרט ורופאים לזכויות אדם עותרים לבית המשפט לעניינים מינהליים בשל הימנעות השב"ס מלאמץ חוות דעת פסיכיאטרית, לפיה זקוק העותר לטיפול תרופתי ופסיכותרפי. לחלופין, אם מבקש השב"ס לבדוק את העותר מטעמו, הוא נדרש לעשות כן שלא בנוכחות סוהר בטווח שמיעה

המוקד להגנת הפרט ועמותת רופאים לזכויות אדם עתרו בתאריך 19.9.05 לבית המשפט לעניינים מינהליים בשמו של אסיר פלסטיני המוחזק מזה כ-4 שנים באגף ההפרדה בכלא שקמה.

חוות דעת פסיכיאטרית מטעם העותרים, שהועברה למפקד הכלא, קבעה כי העותר נזקק לאשפוז למטרת הסתכלות ואבחון במרכז לבריאות הנפש וכן לטיפול תרופתי ופסיכותרפי, בין השאר על מנת לרסן מצבים של התפרצויות אלימות והפרעות בשליטה על דחפים.

שירות בתי הסוהר שלח פסיכיאטר מטעמו לבדוק את העותר. העותר התעקש שהסוהר שיהיה נוכח במקום בשעת הבדיקה לא יימצא במרחק שמיעה. השב"ס התנגד והבדיקה לא נערכה. כתוצאה מכך, נמנע מהעותר כל טיפול פסיכיאטרי.

בעתירה הודגש, כי אי קיום המלצות חוות הדעת היוותה פגיעה קשה בזכות העומדת לאסיר לקבלת טיפול רפואי נאות.  כמו כן נטען בעתירה כי, התעקשות שירות בתי הסוהר לקיים פגישה של העותר עם פסיכיאטר מטעמו אך ורק בנוכחות סוהר הנמצא בטווח שמיעה, היוותה פגיעה בזכויותיו של העותר לסודיות רפואית, לפרטיות ולכבוד.

לצפייה בעתירה

לפני הדיון בעתירה, הונחה בפני בית המשפט בקשה מוסכמת מצד העותרים ושירות בתי הסוהר, המפרטת את התנאים לקיום הבדיקה מחוץ לכלא, על ידי פסיכיאטר המנהל את המרכז לבריאות הנפש של שירות בתי הסוהר, וללא נוכחות סוהר. בית המשפט נתן לבקשה המוסכמת תוקף של פסק דין בתאריך 16.11.05.

בנימוקי הבקשה המוסכמת, נזכרות זכויות החולה וזכויות האסיר, אשר ההסדר נועד להבטיח את שמירתן, לרבות שמירה על חיסיונו הרפואי של העותר וזכותו לפרטיות, וקבלת ההמלצות אשר ניתנו בחוות דעת רפואית בעניינו.

בדיקת האסיר נערכה בתנאים המוסכמים, ובעקבותיה נשלח האסיר להסתכלות פסיכיאטרית במשך שבוע ימים במחלקה לבריאות הנפש של שירות בתי הסוהר.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב