שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955סעיף 227א
חקיקה | 24.2.1998
הסעיף מאמץ את הוראת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996 בדבר חובת ההודעה על מקום מעצר. המסמך באדיבות 'תקדין'.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב