שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
אמנת האג ותקנות האג בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה (1907)
אמנות וחקיקה | 18.10.1907
אמנה בדבר הדינים והמנהגים של מלחמה ביבשה, לרבות תקנות בקשר לדיני המלחמה ומנהגי המלחמה ביבשה (האג 1907). "לפי השקפתן של המעצמות המתקשרות, הרי הוראות אלה, שנערכו בהשראת השאיפה לגרוע ככל האפשר מפגעי המלחמה, בתחום הצרכים הצבאיים, נועדו לשמש ככלל התנהגות לצדדים הלוחמים ביחסיהם ההדדיים וביחסים בינם לבין התושבים. עד לעריכת קובץ דינים מושלם יותר מוצאות המעצמות המתקשרות לנחוץ לקבוע, כי במקרים שאינם מוסדרים ע''י התקנות שאומצו על ידיהן ממשיכים הצדדים הלוחמים והתושבים להיות בפיקוחם והנהגתם של עקרונות המשפט הבינלאומי, השאובים מנוהגים המקובלים בין האומות בנות התרבות, מחוקי האנושות ומצווי המצפון הציבורי".
עדכונים
6.10.2005
בג"ץ קבע כי השימוש שעושה הצבא בתושבים פלסטינים כ"מגינים אנושיים" הוא בלתי חוקי ונוגד את הוראות המשפט הבינלאומי: במסגרת עתירה שהגישו בעניין שבעה ארגוני זכויות אדם, אסר בג"ץ על השימוש באוכלוסייה אזרחית במסגרת פעילות לביצוע מעצרים בשטחים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב