שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
אמנת ג'נבה (הרביעית) בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמה (1949)
אמנות וחקיקה | 12.8.1949
האמנה קובעת כללים וקווים מנחים להגנה על אזרחים בימי מלחמה. היא מחייבת מעצמה כובשת לשאת באחריות לתושבי השטח הכבוש, לרבות אספקת שירותי בריאות, קשר עם ארגוני זכויות אדם, הבטחת חופש תנועה, ומניעת גירוש. האמנה מפרטת מתווה פעולה להגנה כללית על האוכלוסיה מפני תוצאות מסוימות של מלחמה, וכן תקנות בדבר הטיפול בעצירים: הליך המעצר ומקומות המעצר, טיפול רפואי ותנאי מעצר, חופש דת, הבטחת פעילות אינטלקטואלית וגופנית, שמירת רכוש העציר, דאגה לקשרים בין העציר ובין העולם החיצון, והחזרת העציר למדינתו. האמנה גם מפרטת מנגנונים המיועדים להבטחת קיומה וכיבודה על ידי מדינות העולם.
עדכונים
6.10.2005
בג"ץ קבע כי השימוש שעושה הצבא בתושבים פלסטינים כ"מגינים אנושיים" הוא בלתי חוקי ונוגד את הוראות המשפט הבינלאומי: במסגרת עתירה שהגישו בעניין שבעה ארגוני זכויות אדם, אסר בג"ץ על השימוש באוכלוסייה אזרחית במסגרת פעילות לביצוע מעצרים בשטחים
19.2.2006
המוקד להגנת הפרט קורא לממשלה לכבד את חובותיה על פי הדין הבינלאומי כלפי האוכלוסייה בשטחים הכבושים: המוקד קובע כי תוצאות הבחירות הדמוקרטיות שהתקיימו ברשות הפלסטינית אינן עילה לפגיעה בזכויות האדם או להתנערות מהחובות שמטיל המשפט הבינלאומי
17.4.2007
פקידים ישראלים מחקו את שמותיהם של אסירים פלסטינים ותיקים ממרשם האוכלוסין, אך מתחמקים מלהשיב את הרישום על כנו: לטענת היועץ המשפטי בגדה המערבית, השבת הרישום צריכה להיעשות על ידי הצד הפלסטיני, חרף העובדה כי בעבר הודה היועץ המשפטי שהאחריות ל"טעות" ולתיקון מוטלת על הצד הישראלי
13.5.2007
המוקד להגנת הפרט עותר לבג"ץ לאפשר לפלסטיני תושב הגדה המערבית לבקר אצל אחיו בכלא, מבלי שייאלץ להוכיח קרבת משפחה לכלוא בכל פעם מחדש: חרף העובדה כי בקשות העותר אושרו בעבר, המידע אינו מתעדכן במערכת הממוחשבת, וכל פעם מחדש מסרב הצבא להתיר את פגישתם של האחים בטענה של היעדר קירבה משפחתית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב