שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1285/93 - עזבון שכטר נ' מפקד אזור יהודה ושומרון ואח', תק-על 96(4), 15
פסיקה | 1285/93 | 8.12.1996
פסק דין בעתירת עיזבונו של יהודי שרכש קרקע בגדה המערבית בשנת 1937 להורות לצבא להשיבה לרשותו. העתירה נדחתה. ביהמ"ש קובע כי המשפט הבינלאומי אינו כולל כל הוראה המחייבת את השבת הרכוש לבעליו, וכי החזרת הקרקע נתונה לשיקול דעתו של ראש המינהל האזרחי. השופטים מוצאים כי החלטתו של ראש המינהל האזרחי, שאין מקום להשבת חלקתו של האיש, ראויה. ביסוד ההחלטה עומדת גישתו כי החזרת החלקה לעותר – ובעקבותיה, החזרת חלקות דומות לבעליהן היהודיים המקוריים – תביא להגברת המתיחות בין ישראלים ופלשתינים בגדה המערבית. המסמך באדיבות 'תקדין'.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב