שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
י' זמיר, הסמכות המינהלית (תשנ"ו, כרך ב) 716, 727-726, 782-780, 806, 816, 820, 852, 920-919
ספרים | 1.1.1996
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב