שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1622/96 - אל אחמר ואח' נ' שרות הבטחון הכללי עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
כתבי בי דין | 1622/96 | 29.2.1996
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד מניעת פגישה של עצור פלסטיני עם בא כוחו, שנמשכה שמונה עשר יום. העותרים טענו כי אין למנוע את פגישת העצור עם עורך דינו לתקופה של יותר מחמישה עשר יום, כאמור בחוק סדר הדין הפלילי. העתירה נדחתה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב