שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בתכלית האיסור - עינוי עצירים פלסטינים והתעללות בהם על ידי כוחות הביטחון של ישראל
דוחות | 1.5.2007
המוקד להגנת הפרט וארגון בצלם מפרסמים דו"ח חדש העוסק בהתעללות ובעינויים שעוברים עצירים פלסטינים מיום מעצרם ועד לסיום חקירתם, ומתאר את מנגנוני החיפוי והטיוח בחסות מערכת החוק מדינת ישראל. בדו"ח מובאות עדויותיהם של עשרות נחקרים המספרים על שיטות החקירה השונות, ועל פרקטיקות אלימות אחרות מחוץ לחדרי החקירה - הכאות, מניעת מזון, כבילה ממושכת, השפלות ואיומים שונים. הדו"ח מביא גם את עדויותיהם של מי שהוגדרו "פצצה מתקתקת", ומפרט את השיטות הנהוגות במקרים כאלו - שיטות המסכנות את חייו של הנחקר. משרד המשפטים, בתגובה לדו"ח, טוען כי הוא מנוע מלהתייחס לשיטות החקירה המופרטות מטעמי סודיות. משרד המשפטים שולל מכל וכל את כל המתואר - לדידם, כך עולה, אין זה אלא פרי מוחם הקודח של הנחקרים ומחברי הדו"ח.
עדכונים
6.5.2007
"בתכלית האיסור - עינוי עצירים פלסטינים והתעללות בהם על ידי כוחות הביטחון של ישראל" - המוקד להגנת הפרט ובצלם מפרסמים דו"ח חדש: הדו"ח מבוסס על עדויות של עשרות פלסטינים שנעצרו, נחקרו וחלקם אף עונו על ידי השב"כ, ובו פירוט השיטות שמפעילים החוקרים, בהן הכאות, מניעת צרכים חיוניים, כבילה ממושכת, השפלות ואיומים שונים
3.11.2008
ארגוני זכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, הגישו בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט, בשל הפרת הצו המוחלט שניתן בעתירתם משנת 1994, לאסור על השימוש בעינויים והתעללות במהלך חקירות שב"כ: מאז מתן פסק הדין הצטברו עדויות המצביעות כי נוהג השימוש באלימות פיזית במהלך חקירה מעולם לא פסק וחוקרי השב"כ ממשיכים בהפעלת שיטות חקירה בלתי חוקיות בחסות "הגנת הצורך"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב