שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 7019/02 - עג'ורי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ואח' עתירה לצו על תנאי ולצו ביניים
כתבי בי דין | 7019/02 | 13.8.2002
עתירת המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל להורות לצבא להימנע מהעברה בכפייה של העותרת, קרובת משפחה של מי שנחשד כמבצע פיגועים, אל מחוץ לשטחי הגדה המערבית. הארגונים טוענים כי הרתעה הנה שיקול אסור בהחלטה על גירוש, כי העונש בלתי מידתי, וכי, ככלל, צעד מעין זה אסור, כיוון שהוא חוטא לעקרון היסוד של איסור ענישה קולקטיווית ולאיסור החל במשפט הבינלאומי על העברה בכפייה של מוגנים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב