שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עע"ם 8849/03 - דופש ואח' נ' מנהל מינהל האוכלוסין בירושלים פסק דין בעירעור עתירה מנהלית
פסיקה | 8849/03 | 2.6.2008
פסק דין בערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת ביהמ"ש לעניינים מינהליים לדחות את בקשת שדרוג מעמדו של בן זוגה של תושבת ירושלים למעמד תושב ארעי. במסגרת הדיון בערעור הסכים משרד הפנים, בעקבות הערות ביהמ"ש, כי אם יתברר שאי השדרוג מקורו בטעות או בעיכוב לא מוצדק מצדו, הוא ישקול את השדרוג אף לאחר המועד הקובע. ביהמ"ש החזיר אפוא את ההליך לביהמ"ש לעניינים מינהליים, לבחינת זכאות המערער לשדרוג מתוך התחשבות בזכותו לטיפול מזורז בעניינו ולערעור על פסיקה עתידית ככל שיידרש. במסגרת הדיון בביהמ"ש לעניינים מינהליים שודרג מעמדו של בן הזוג כמבוקש.
עדכונים
27.11.2008
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט יעניק משרד הפנים מעמד של תושב ארעי (א/5) לבן זוגה של תושבת ירושלים: בקשת העותר לאיחוד משפחות עבורו מטופלת במשרד הפנים כבר קרוב ל-14 שנים ומעמדו היה אמור להיות משודרג, במסגרת ההליך המדורג, כבר בשנת 2002
23.11.2009
שדרוג אשרת שהייה בישראל במסגרת ההליך המדורג של איחוד משפחות: נציב ההשגות לזרים במשרד הפנים קיבל שלוש השגות שהגיש המוקד בשמם של שלושה פלסטינים, והורה לרשות האוכלוסין לשדרג את מעמד המשיגים למעמד תושבות ארעית מסוג א/5
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב