שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם (י-ם) 434/03 - דופש ואח' נ' מנהל מינהל האוכלוסין במזרח ירושלים פסק דין
פסיקה | 434/03 | 21.8.2003
בית המשפט לעניינים מינהליים דחה בקשה לשדרג את מעמדו של בן זוגה של תושבת ישראל, המתגורר עמה בירושלים, ולהעניק לו אשרת תושב ארעי א/5. בכך קיבל בית המשפט את פרשנות המשיב לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג - 2003 ולהחלטת הממשלה 1813, שלפיה אלה חלים גם על בקשות שדרוג שהוגשו עוד לפני החלטת הממשלה, וזאת אף כי החוק או ההחלטה אינם קובעים זאת, ובמקרים אחדים המשיב עצמו אישר בקשות שדרוג שהיו באמצע ההליך בזמן החלטת הממשלה. בית המשפט גם הטיל ספק בטענת העותרים שהיה שיהוי בטיפול בעניינם, והוסיף, שגם אם היה, אין הדבר מצדיק, לטענתו, מתן מעמד שהעותר אינו זכאי לו. על פסק דין זה הוגש ערעור לבית המשפט העליון.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב