שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עע"ם 8849/03 - דופש ואח' נ' מנהל מינהל האוכלוסין במזרח ירושלים הודעת ערעור
כתבי בי דין | 8849/03 | 30.9.2003
ערעור על פסק דין של בית המשפט לעניינים מינהליים, שדחה בקשה לאשרת שהייה מסוג א/5. המערערים גם מבקשים מבית המשפט להורות למשיב שלא להחיל את החלטת הממשלה מס' 1813 ואת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג-2003 רטרואקטיבית על בקשות לשדרוג מעמדו של המוזמן במסגרת הליך איחוד משפחות, אם אלה הלמו את כל דרישות ההליך המדורג והוגשו לפני החלטת הממשלה. המערערים טוענים כי החלה למפרע תגרום למעשה לכך שבעיות חמורות בהתנהלות מינהל האוכלוסין בירושלים המזרחית יחרצו את גורלה של משפחה: אישור בקשתה, שהוגשה קודם להחלטת הממשלה והחוק, יהיה תלוי במועד השרירותי שבו החליט פקיד לטפל בבקשתה.
עדכונים
23.11.2009
שדרוג אשרת שהייה בישראל במסגרת ההליך המדורג של איחוד משפחות: נציב ההשגות לזרים במשרד הפנים קיבל שלוש השגות שהגיש המוקד בשמם של שלושה פלסטינים, והורה לרשות האוכלוסין לשדרג את מעמד המשיגים למעמד תושבות ארעית מסוג א/5
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב