שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם (י-ם) 434/03 - דופש ואח' נ' מנהל מינהל האוכלוסין במזרח ירושלים עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 434/03 | 2.2.2003
עתירת המוקד להגנת הפרט להעניק אשרת תושב ארעי א/5 לבן זוגה של תושבת ישראל, המתגורר עמה בירושלים. השניים נישאו בשנת 1998. הם הגישו בקשה לאיחוד משפחות מיד אחר כך, וזו אושרה בשנת 2000. בהתאם לכללי ההליך המדורג, הוגשה בפברואר 2002 בקשה לקבלת אשרה א/5; אבל, חרף העמידה בכל דרישות המשיב, לא נתקבלה עד כה כל החלטה בעניינה, וסיבת העיכוב לא הובהרה. ביום 12.5.02 החליטה הממשלה שאין לשדרג בקשות שהטיפול בהן בהליך המדורג טרם הסתיים, וכך נעצר הטיפול גם בבקשת העותרים. לטענתם, החלה רטרואקטיבית זו של ההחלטה מהווה התנהלות מינהלית פסולה, פוגעת בזכות היסוד שלהם לחיי משפחה, ומעמידה את העותר בסכנת עיכוב, מעצר וגירוש.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב