שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם (י-ם) 434/03 - דופש ואח' נ' מנהל מינהל האוכלוסין במזרח ירושלים תצהיר מטעם המשיב
כתבי בי דין | 434/03 | 27.3.2003
נציג לשכת מינהל האוכלוסין במזרח ירושלים מצהיר כי לאחר שהגישו העותרים את בקשתם לקבלת אשרת תושב ארעי א/5 היא הועברה לגורמי הביטחון. תשובת המשטרה, שלפיה ניתן להמשיך את הטיפול בבקשה, התקבלה ביום 12.3.02, ואילו תשובת השב"כ התקבלה רק ביום 21.11.02. בינתיים החליטה הממשלה, ביום 12.5.02, החלטה המונעת את הענקת האשרה לעותר. כן מציין המצהיר כי במקרה אחר בו הוגשה בקשה לאשרת א/5 ותשובת הגורמים הביטחוניים התעכבה זמן רב, הוחלט לאפשר קבלת האשרה למרות החלטת הממשלה (עת"מ 813/02).
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב