שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
תלונה בדבר מעצר אסור של הקטין סויטי
מסמכים אחרים | 1.11.2009
תלונה ששלח המוקד להגנת הפרט ליועמ"ש הצבא בגדה בעניין מעצרו של ילד בן 11 על ידי הצבא, ודרישה שהצבא יקיים חקירה רצינית ומקיפה בעניינו. המוקד מציין שהילד נעצר בהיותו בביתו בשעת לילה מאוחרת, עיניו כוסו וידיו נאזקו מאחורי גבו. אחר כך החזיק הצבא בילד במשך 12 שעות תמימות, שבמהלכן חקר אותו, וכל זאת בלי הודעה להורים המודאגים על מקום הימצאו של בנם. המוקד דורש כי ממצאי חקירת המעצר יועברו אליו בהקדם.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב