שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ע"א 3128/09 - שקיר ואח' נ' קראוס ואח' פסק דין
פסיקה | 13.9.2009
בית המשפט המחוזי בי-ם קיבל ערעור, בתיק שייצג המוקד להגנת הפרט, על החלטת בימ"ש השלום לפסוק פיצויים נמוכים מהנהוג לשני אחים פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית שעוכבו והוכו בידי שוטרים, פסיקה שנומקה בחשש שמדובר בתביעת סרק המכוונת להרתיע את השוטרים וחבריהם מלעסוק בעבודתם הביטחונית. בפסק הדין נקבע כי ביהמ"ש שגה, שכן כבר הוכח שמדובר בתביעה מבוססת ומתועדת במסמכים רפואיים. בנוסף קובע ביהמ"ש כי בפסיקת הפיצויים יש להתייחס לא רק לנזקי הגוף שנגרמו לאחים, אלא גם לנזק הנפשי ולפגיעה הקשה בכבודם כבני אדם. ביהמ"ש פסק לאחים פיצויים הגבוהים פי ארבעה מאלו שנפסקו להם בערכאה הראשונה.
עדכונים
24.9.2009
ביהמ"ש המחוזי קיבל ערעור שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין גובה הפיצויים שנפסקו לפלסטינים שהותקפו על ידי שוטרים: בפסק הדין קבע ביהמ"ש כי יש לפצות את התובעים הן על הפגיעה הפיזית והן על  הפגיעה החמורה בכבודם
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב