שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
א 7050/06 - שקיר ואח' נ' קראוס ואח' פסק דין
פסיקה | 11.1.2009
בתיק שייצג המוקד להגנת הפרט קיבל בית משפט השלום תביעת נזיקין של שני אחים פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית, שעוכבו והוכו בידי שוטרים כאשר נודע לאלה כי האחים הם בעלי תעודות זהות גדתיות, ופסק להם פיצויים. אחד השוטרים גם לקח שלא כדין כסף מזומן שהיה ברשות אחד האחים. למרות שביהמ"ש קבע כי טענות התובעים אמינות יותר מטענות השוטרים, שהכחישו את דבר התקיפה לחלוטין, הוא מצא לנכון לפסוק לתובעים סכום פיצויים נמוך בהרבה מהנהוג במקרים דומים. זאת לאור טענת המדינה שיש חשש שמדובר בתביעת סרק המכוונת להרתיע את הנתבעים וחבריהם מלעסוק בעבודתם הביטחונית
עדכונים
24.9.2009
ביהמ"ש המחוזי קיבל ערעור שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין גובה הפיצויים שנפסקו לפלסטינים שהותקפו על ידי שוטרים: בפסק הדין קבע ביהמ"ש כי יש לפצות את התובעים הן על הפגיעה הפיזית והן על  הפגיעה החמורה בכבודם
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב