שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מסמך ארגוני זכויות אדם לועדת גולדסטון
מסמכים אחרים | 28.6.2009
מסמך שהגישו המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים לוועדת גולדסטון, שהוקמה ע"י האו"ם לבדיקת החשדות להפרות דיני המלחמה במהלך הלחימה ברצועת עזה. הארגונים מבהירים כי, לאור התנהלות ישראל לפני המלחמה, במהלכה ואחריה, יש מקום לבדיקת החשדות להפרות המשפט הבינלאומי ההומניטארי על ידי ישראל. כיוון שפניות הארגונים לבצע חקירה בלתי תלויה בעניין זה על ידי גורם עצמאי נענו בשלילה על ידי היועמ"ש, למינוי הועדה יש חשיבות מכרעת. הארגונים קוראים לישראל לשתף פעולה עם הוועדה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב